Rejestracja
Strona główna Spółki • Notowania Ogłoszenia giełdowe Szukasz finansowania? FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Ogólne
Dla kogo jest Prosta Giełda - Spółki? Prosta Giełda została stworzona z myślą o:
  • firmach, które szukają finansowania na rozwój
  • osobach, które chcą zainwestować w udziały spółek z o.o. z możliwością ich wtórnego obrotu na Prostej Giełdzie.
Jak zacząć inwestować? W pierwszym kroku należy zarejestrować się systemie Prosta Giełda Spółki, a następnie w ciągu 7 dni przesłać podpisane pełnomocnictwo, które umożliwi przeniesienie udziałów zakupionych za pośrednictwem platformy Prosta Giełda (Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do umowy Powierniczej która zawierana jest podczas rejestracji). Czy założenie konta na platformie jest płatne? Nie – założenie aktywnego konta i zawarcie umowy z Prosta Giełda jest bezpłatne. W celu dokonywania transakcji konieczne jest opłacenie usług powierniczych a ich koszt to 5 zł miesięcznie. Czy jeżeli zakupie tylko 1 udział a Prosta Giełda sp. z o.o. stanie się jego powiernikiem to musze opłacać abonament przez cały okres posiadania tego 1 udziału? Tak – koszt miesięcznego abonamentu to 5 zł niezależnie czy użytkownik posiada 1 czy 5 000 000 różnych udziałów. W sytuacji, gdy właściciel nie jest zainteresowany usługami powierniczymi może dokonać zlecenia notarialnego przeniesienie własności udziałów na podstawie przesłanego pełnomocnictwa (koszt zawarcia umowy przenoszącej ponosi kupujący). Czy abonament w wysokości 5 zł miesięcznie dotyczy wszystkich spółek, które posiadam czy za każdą opłata jest osobna? Abonament jest tylko jeden i upoważnia do posiadania nieograniczonej ilości udziałów w nieograniczonej liczbie spółek, które dostępne są na platformie Prosta Giełda – Spółki. Jakie koszty ponosi Kupujący? Rejestracja na platformie jest bezpłatna. Od użytkowników chcących dokonywać transakcji na platformie jest pobierana opłata abonamentowa za usługi powiernicze w wysokości 5 zł za miesiąc. Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi opłatami i prowizjami. Jakie koszty ponosi Sprzedający? Rejestracja na platformie jest bezpłatna. Od użytkowników chcących dokonywać transakcji na platformie jest pobierana opłata abonamentowa za usługi powiernicze w wysokości 5 zł za miesiąc. Sprzedający ponosi dodatkowo koszt obsługi zlecenia sprzedaży w wysokości 7% wartości przenoszonych praw (nie mniej niż 10 zł). Co mogę zrobić z udziałami objętymi w ramach crowdfundingu? Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, każdy użytkownik będzie mógł sprzedać posiadane na platformie udziały innemu zarejestrowanemu użytkownikowi bądź przepisać je notarialnie na siebie i tym samym wyłączyć je z możliwości dalszego obrotu nimi na Prostej Giełdzie. Czy inwestowanie w spółki dostępne na platformie prosta giełda jest ryzykowane? Tak - Każdy Inwestor powinien samodzielnie zweryfikować stan prawny i finansowy Spółki, w którą zamierza zainwestować, w tym prawdziwość podanych przez Spółkę informacji. Przed dokonaniem inwestycji Inwestor powinien wziąć pod uwagę, m.in. czy:
a) Spółka znajduje się we wstępnej fazie rozwoju, a jej plany i zamierzenia przedstawione w opisie Projektu mogą być nietrafione, niewykonalne lub zbyt kosztowne,
b) zapewnienia odnoszące się do rozwoju Spółki i jej planów na przyszłość bazują na obecnych intencjach i planach Spółki, formułowanych na dzień publikacji Kampanii na Portalu. Efekty rzeczywistych działań Spółki, w przyszłości mogą różnić się od tych prognozowanych, stąd opieranie się przez Inwestora jedynie na zapewnieniach Spółki jest obarczone dużym ryzykiem
Rekomendujemy, aby oceny i weryfikacji Spółki dokonać zasięgnąwszy rady podmiotów profesjonalnych, w szczególności osoby bądź osób posiadających ważną licencję zawodową (np. doradcy inwestycyjnego).
Czy inwestując w sp. z o.o. nabywam prawa do dywidendy? Tak – jeżeli spółka wypłaci dywidendę to zgodnie z postanowieniami regulaminu wypłacone przez spółkę środki zostaną przekazane na konto użytkownika.