Rejestracja
Strona główna Spółki • Notowania Ogłoszenia giełdowe Szukasz finansowania? FAQ

Informacje podstawowe

MNCZ spółka z o.o. [dostępna wkrótce]

Warszawa 02-797 Warszawa, Franciszka Klimczaka 17/80
Wiarygodny
NIP: 9512444153
Regon: 368148915
KRS: 0000692252
Zarząd:

Ewa Jabłonowska

E-mail:

kontakt@mncz.pl

MNCZ spółka z o.o. to firma zajmująca się inwestycjami w surowce mineralne. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie rozszerza swoją działalność o wysokomarżową produkcję kruszywa bazaltowego. Spółka w 2020 roku zamierza uruchomić produkcję kruszyw bazaltowych na bazie surowców ze złoża Lutynia . Oferta handlowa dotycząca produkowanego asortymentu zostanie skierowana do dotychczasowych klientów i odbiorców Kopalni Lutynia, jak też do nowych w tym producentów wełny mineralnej. Celem inwestycji jest rozbudowa parku maszynowego oraz ponowne uruchomienie produkcji. Spółka MNCZ posiada zagwarantowaną dzierżawę gruntów co najmniej do 2025 roku z prawem pierwokupu nieruchomości gruntowej, na terenie której położona jest kopalnia bazaltu. W pierwszym etapie rozpocznie się produkcja kruszywa z budowlanego z już przygotowanego złoża. Eksploatacja nowych złóż planowana jest na 4 kwartał 2020 roku Szczegółowy plan inwestycyjny wraz z prognozowanymi przychodami opublikowany zostanie już wkrótce.

Notowania i informacje giełdowe

Aktualna cena za aktywo 0,00 zł
Wzrost 0,00%
Obrót 0 zł
Wolumen obrotu 0
Liczba transakcji 0
Aktywa w obrocie 0,00%

Zlecenia sprzedaży

Brak ofert

Ogłoszenia dotyczące spółki

Brak ogłoszeń.